Tactix. World of innovations.

+48 668 868 441

Zwroty

Jeżeli z jakichkolwiek powodów chcielibyście Państwo zwrócić towar, bądź wymienić go na inny egzemplarz, prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami zwrotów.

W przypadku prawidłowej realizacji zamówienia z naszej strony, dla Kupującego będącego konsumentem istnieje możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty odbioru oraz zwrotu towaru. Dla dokonania odstąpienia konieczne jest skierowanie pisemnego oświadczenia na adres sklepu, zachęcamy do skorzystania z formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu. Wysyłkę należy kierować na adres magazynu: Slike Sp. z o.o. Dział Zwrotów i Reklamacji, ul. Zachodnia 7 28-400 Pińczów.

W sytuacji, gdy dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem lub był uszkodzony, prosimy wysłać informację w tej sprawie na adres e-mail: reklamacje@tactix.pl . Na własny koszt niezwłocznie wymienimy towar na inny pod warunkiem, że nie nosi on śladów użytkowania.

Istnieje możliwość sprawdzenia towaru w obecności kuriera. Procedura polega na tym, iż najpierw należy za towar zapłacić kurierowi, a następnie w jego obecności dokonać sprawdzenia towaru. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności należy w obecności kuriera spisać reklamację. Wszelkie reklamacje związane z ewentualną niezgodnością zamówionego towaru będą rozstrzygane na podstawie spisanej notatki przy obecności kuriera. Pomimo, iż takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko prosimy o natychmiastowy kontakt pod numerem tel. +48 668 868 441, dokonamy bezzwłocznej zamiany towaru.

Zastrzegamy, że w przypadku towarów mało popularnych bądź sprowadzanych na specjalne zamówienie, możemy pobrać zaliczkę w wysokości 30% wartości towaru. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji będziecie Państwo o tym poinformowani telefonicznie przez naszego sprzedawcę, jeszcze przed dokonaniem transakcji.

Sprowadzony na specjalne zamówienie towar będzie spełniał warunki zawarte w Regulaminie Sklepu Slike.Sp. z o.o. , zastrzegamy prawo do nieprzyjmowania ewentualnego zwrotu towaru zamówionego na specjalne zamówienie.

Wpłacając zaliczkę, Klient zgadza się na szczególne warunki sprzedaży zawarte w Regulaminie Sklepu.

Uwaga!

W razie zwrotu lub wymiany towaru, bez podania przyczyn, odpowiadają Państwo za zużycie towaru inne niż spowodowane jego wykorzystaniem niezbędnym do sprawdzenia prawidłowości jego działania. Zwracając towar są Państwo odpowiedzialni za właściwe zapakowanie i wysłanie towaru tak, by w trakcie transportu nie uległ on uszkodzeniu.

(Powyższa informacja nie jest częścią Regulaminu sklepu, a jedynie skrótem informacji o uprawnieniach Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu prawa polskiego. Zwrot lub wymiana towaru są dokonywane na podstawie uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminu sklepu)

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Szanowni Klienci

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Slike Sp. z o.o. o swojej dycezji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane na adres Slike Sp. z o.o. ul. Akacjowa 4n 2/20, 50-148 Ślęza lub poprzez e-mail na adres: reklamacje@tactix.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Slike Sp. z o.o. zwróci Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy właściwy dla danego typu rzeczy sposób dostawy oferowany przez Slike Sp. z o.o., niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Slike Sp. z o.o. zostało poinformowane o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany w tej samej formie, jaka została przez Państwa użyta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Z tytułu zwrotu środków nie poniosą Państwo żadnych opłat.

Slike Sp. z o.o. zastrzega, że koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.

Z poważaniem

Slike Sp. z o.o.


Formularz odstąpienia od umowy